Home » Articles posted by Nagy László

Author Archives: Nagy László

Védőháló a családokért

A napokban zárult le az a projekt, melyre a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete, mint főpályázó 39 992 971 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A EFOP 1.2.1-15-2016-00176 számú, „Védőháló a családokért Mezőkovácsházán” pályázati program 2017. március 1-ével indult. 

A projekt elsődleges célja az volt, hogy segítse a családosokat valamint a családot tervezőket foglalkozásokkal és tanácsadásokkal. A programok a következő témakörökben valósultak meg: kommunikáció, családi életre nevelés, gyermekgondozás, önismeret, családtervezés. A projekt tervezésénél figyelembe vettük a speciális helyzetben lévő klienseket is, ezért foglalkozásokat szerveztünk a gyermeküket egyedül nevelőknek, a nagycsaládosoknak vagy a sajátos helyzetű (pl. SNI, tartósan beteg) gyermekeket nevelőknek. 

Most már online is elérhető “Védőháló a családokért” című tájékoztató kiadvány, amelynek célja, hogy segítse a projekt eredményeinek bemutatást. Éppen ezért ajánljuk partnereinek, fogadó szervezeteknek és természetesen nem utolsó sorban önkénteseinek.

Sajtóközlemény

A Magyar Vöröskereszt, a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének tagja a 2017. évi LXXVI a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.

A Magyar Vöröskereszt 190 országot felölelő nemzetközi humanitárius közösség tagjaként végzi munkáját alapelvei – emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség – szellemében. Munkáját meghatározza a „Háború áldozatainak védelmét szolgáló” 1949. évi négy Genfi Egyezmény, valamint ezek 1977. évi I. és II. és 2005. évi III. kiegészítő jegyzőkönyvei, amely egyezményeknek a Magyarország részes állama.

A Magyar Vöröskereszt 1881. évben alakult meg. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1882. évben ismerte el. 1921-től tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének.

A nemzetközi Vöröskereszt Mozgalom részeként a Magyar Vöröskereszt rendszeresen részesül külföldi adományokból, amelyek segítségével hazai rászoruló embereken segít. 2016-ban a Nemzetközi Vöröskereszt forrásaiból megvalósuló művelet során Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 200 háztartás segítése (tetőt ért károk helyreállítása) történt meg.

Szervezetünk éves beszámolóiban eddig is közzé tette a külföldről kapott támogatásokat. Ahogy az alábbi grafikonból is kitűnik a Magyar Vöröskereszt adományainak 10,55 %-a származott külföldi támogatásból 2016-ban, összességében pedig 1,94 % a külföldi pénzbeli támogatások arányának az összes támogatáshoz képest.

Forrás: Magyar Vöröskereszt szakmai beszámolója 2016.

A Magyar Vöröskereszt a 2017. évi LXXVI a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a mai naptól a honlapján, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti sajtótermékekben és egyéb kiadványokban alábbi logó feltüntetésével kíván eleget tenni jogszabályi kötelezettségének.

 


Vöröskereszt a közösségfejlesztésért

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete májusban új programot indított a Mezőkovácsházi kistérségben, melynek célja, hogy a helyi szakmai szervezetek támogatásával olyan kisközösségek létrejöttét és működését segítse, melyek a helyi szükségletekre épülve képesek kiaknázni a lehetőségeket, és képesek a hosszú távú, fenntartható működésre. Workshopokat, szakmai programokat szervezünk, melyek színtérként kívánnak szolgálni az egészségügyi, szociális, egyházi, oktatási, foglalkoztatási, kulturális, sport és bűnmegelőzési területen dolgozó szakembereknek a közös gondolkodásra, megoldási javaslatok, modellértékű programok kidolgozásra, jó gyakorlatok megismerésére, adoptálására.

A projektben a Mezőkovácsházi térségben élőknek, elsősorban a 14-35 év közötti, valamint a 60 év feletti hátrányos helyzetű személyek számára szeretnénk olyan szolgáltatásokat nyújtani, melyek kiegészítik a helyi szociális és kulturális alapellátás feladatait, fejlesztik a célcsoporttagok problémamegoldó és konfliktuskezelési készségét, képességét; segítik a társadalmi felzárkózásukat és növeli a karitatív tevékenységek irányába történő aktivitásukat.

A projekt az EFOP 1.3.5- kódszámú pályázat keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Zárótanulmány

A projektünk végeztével több záródokumentum is készült, köztük, a kötelezően elkészítendő zárótanulmány, amely letölthető a honlapunkról:

TÁMOP_552_zárótanulmány_ESZA


Az önkéntesség szerepe egy hátrányos helyzetű kistérségben

Most már online is elérhető “Az önkéntesség szerepe egy hátrányos helyzetű kistérségben” című zárótanulmány, amely projektünk zárókonferenciáján lett bemutatva és amelynek célja, hogy segítse a kistérségi önkéntes menedzsment tevékenység fejlesztését. Éppen ezért ajánljuk partnereinek, fogadó szervezeteknek és természetesen nem utolsó sorban önkénteseinek.

Nagy_Gábor_Az_önkéntesség_szerepe_egy_hátrányos_helyzetű_kistérségben

Amennyiben kiadvány formájában szeretnének a tanulmányhoz hozzájutni keressék fel Önkéntes Pontunkat az ismert elérhetőségek bármelyikén.

 


Pályázati oldal

http://palyazat.gov.hu/


ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

http://palyazat.gov.hu/


Sajtóközlemény

A napokban zárult le az a projekt, melyre a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete, mint főpályázó 16 millió 829 ezer 695 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0065. számú, „Az önkéntesség helyi népszerűsítése és önkéntes pont létrehozása Mezőkovácsházán” pályázati program tavaly március 1-jén indult.

A projekt célja az önkéntesség hasznosságának bemutatása és önkéntesek bevonása a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közcélú feladatok ellátásába konkrét önkéntes programok megvalósításán keresztül. Ennek keretében kiemelten fontos a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci illetve társadalmi integrációjának előmozdítása, valamint a hátrányos helyzetű csoportok fogyatékossággal élők, gyerekek, romák, hátrányos helyzetű településeken élők szociális, egészségügyi, oktatási-nevelési ellátórendszerhez való hozzáférésének javítása.

A projekt során egyebek közt önkénteseket közvetítettek ki szociális, egészségügyi és oktatási-nevelési intézményekbe. A szervezet ugyancsak önkénteseket alkalmazott saját tevékenységeik (véradás, elsősegélynyújtás, segélyezés, stb.) szervezésére, lebonyolítására. Ezenfelül a laikus segítők képzése, oktatása szintén megvalósult. Egyéb tevékenységként kommunikációs és önkéntességet népszerűsítő kampányt hívtak életre, tájékoztató kiadványt készítettek, valamint akadálymentesítették irodájukat.

A projekt széleskörű összefogás eredményeként valósult meg, lévén a szakmai munkában szerepet vállalt Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, a Béthel Alapítvány – Békés Megyei Önkéntes Centrum, a Hunyadi János Közoktatási Intézmény, a Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvány, valamint a Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület.

A program zárórendezvényét február 15-én Mezőkovácsházán, a Művelődési Központban tartották. Ennek során panelbeszélgetések keretében az önkéntesség helyi és országos szerepének témakörében tartottak fórumot.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 


Zárókonferencia

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete „Az önkéntesség helyi népszerűsítése és Önkéntes Pont létrehozása Mezőkovácsházán” című projektjének végéhez ért. A 2013. március 1.-én elindult program célja az önkéntesség népszerűsítésén túl az volt, hogy segítse a helyi önkéntes foglalkoztatás professzionalizálódását és hosszútávon fenntartható Önkéntes Pont irodát létesítsen az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségben.

A projekt végén egy zárókonferencia keretében szeretnénk összefoglalni a projekt eredményeit és kihasználva az alkalmat szakértők és önkéntesek segítségével közösen feldolgoznánk az önkéntesség aktuális kérdéseit.

A konferencia helye: 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 63.

A konferencia időpontja: 2014. február 15. 11 óra

Kontaktcím: onkentespont.mezokovacshaza@gmail.com

A részletes program letölthető innen: Zárókonferencia programja


Megjelent újabb kiadványunk: Kézikönyv önkéntességről

Projektünk keretében újabb népszerűsítő kiadvány jelent meg, amely letölthető oldalunkról:

Kézikönyvkézikönyv