Védőháló a családokért

A napokban zárult le az a projekt, melyre a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete, mint főpályázó 39 992 971 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A EFOP 1.2.1-15-2016-00176 számú, „Védőháló a családokért Mezőkovácsházán” pályázati program 2017. március 1-ével indult. 

A projekt elsődleges célja az volt, hogy segítse a családosokat valamint a családot tervezőket foglalkozásokkal és tanácsadásokkal. A programok a következő témakörökben valósultak meg: kommunikáció, családi életre nevelés, gyermekgondozás, önismeret, családtervezés. A projekt tervezésénél figyelembe vettük a speciális helyzetben lévő klienseket is, ezért foglalkozásokat szerveztünk a gyermeküket egyedül nevelőknek, a nagycsaládosoknak vagy a sajátos helyzetű (pl. SNI, tartósan beteg) gyermekeket nevelőknek. 

Most már online is elérhető “Védőháló a családokért” című tájékoztató kiadvány, amelynek célja, hogy segítse a projekt eredményeinek bemutatást. Éppen ezért ajánljuk partnereinek, fogadó szervezeteknek és természetesen nem utolsó sorban önkénteseinek.

Sajtóközlemény

A Magyar Vöröskereszt, a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének tagja a 2017. évi LXXVI a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.

A Magyar Vöröskereszt 190 országot felölelő nemzetközi humanitárius közösség tagjaként végzi munkáját alapelvei – emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség – szellemében. Munkáját meghatározza a „Háború áldozatainak védelmét szolgáló” 1949. évi négy Genfi Egyezmény, valamint ezek 1977. évi I. és II. és 2005. évi III. kiegészítő jegyzőkönyvei, amely egyezményeknek a Magyarország részes állama.

A Magyar Vöröskereszt 1881. évben alakult meg. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1882. évben ismerte el. 1921-től tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének.

A nemzetközi Vöröskereszt Mozgalom részeként a Magyar Vöröskereszt rendszeresen részesül külföldi adományokból, amelyek segítségével hazai rászoruló embereken segít. 2016-ban a Nemzetközi Vöröskereszt forrásaiból megvalósuló művelet során Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 200 háztartás segítése (tetőt ért károk helyreállítása) történt meg.

Szervezetünk éves beszámolóiban eddig is közzé tette a külföldről kapott támogatásokat. Ahogy az alábbi grafikonból is kitűnik a Magyar Vöröskereszt adományainak 10,55 %-a származott külföldi támogatásból 2016-ban, összességében pedig 1,94 % a külföldi pénzbeli támogatások arányának az összes támogatáshoz képest.

Forrás: Magyar Vöröskereszt szakmai beszámolója 2016.

A Magyar Vöröskereszt a 2017. évi LXXVI a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a mai naptól a honlapján, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti sajtótermékekben és egyéb kiadványokban alábbi logó feltüntetésével kíván eleget tenni jogszabályi kötelezettségének.

 


Vöröskereszt a közösségfejlesztésért

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete májusban új programot indított a Mezőkovácsházi kistérségben, melynek célja, hogy a helyi szakmai szervezetek támogatásával olyan kisközösségek létrejöttét és működését segítse, melyek a helyi szükségletekre épülve képesek kiaknázni a lehetőségeket, és képesek a hosszú távú, fenntartható működésre. Workshopokat, szakmai programokat szervezünk, melyek színtérként kívánnak szolgálni az egészségügyi, szociális, egyházi, oktatási, foglalkoztatási, kulturális, sport és bűnmegelőzési területen dolgozó szakembereknek a közös gondolkodásra, megoldási javaslatok, modellértékű programok kidolgozásra, jó gyakorlatok megismerésére, adoptálására.

A projektben a Mezőkovácsházi térségben élőknek, elsősorban a 14-35 év közötti, valamint a 60 év feletti hátrányos helyzetű személyek számára szeretnénk olyan szolgáltatásokat nyújtani, melyek kiegészítik a helyi szociális és kulturális alapellátás feladatait, fejlesztik a célcsoporttagok problémamegoldó és konfliktuskezelési készségét, képességét; segítik a társadalmi felzárkózásukat és növeli a karitatív tevékenységek irányába történő aktivitásukat.

A projekt az EFOP 1.3.5- kódszámú pályázat keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Zárótanulmány

A projektünk végeztével több záródokumentum is készült, köztük, a kötelezően elkészítendő zárótanulmány, amely letölthető a honlapunkról:

TÁMOP_552_zárótanulmány_ESZA


Az önkéntesség szerepe egy hátrányos helyzetű kistérségben

Most már online is elérhető “Az önkéntesség szerepe egy hátrányos helyzetű kistérségben” című zárótanulmány, amely projektünk zárókonferenciáján lett bemutatva és amelynek célja, hogy segítse a kistérségi önkéntes menedzsment tevékenység fejlesztését. Éppen ezért ajánljuk partnereinek, fogadó szervezeteknek és természetesen nem utolsó sorban önkénteseinek.

Nagy_Gábor_Az_önkéntesség_szerepe_egy_hátrányos_helyzetű_kistérségben

Amennyiben kiadvány formájában szeretnének a tanulmányhoz hozzájutni keressék fel Önkéntes Pontunkat az ismert elérhetőségek bármelyikén.